Kovinske montažne konstrukcije

Za kovinske montažne konstrukcije razpona 8, 10, 12, 18, 22 razpolagamo s tipskimi načrti, kjer je statika objekta že izračunana, poraba materiala pa optimizirana. Posledično so te t.i. tipske konstrukcije cenovno najugodnejše.

Največji delež proizvodnje pa kljub temu pripada izdelovanju kovinskih montažnih konstrukcij po naročilu. Vsakemu naročniku svetujemo pri izbiri najustreznejše izvedbe. Pri projektiranju in izdelavi so posamezne faze optimizirane do maksimuma tako, da dosežemo za naročnika čimbolj sprejemljivo ceno.

Kovinske montažne konstrukcije na željo naročnika tudi ustrezno protikorozivno zaščitimo. Za to uporabljamo ustrezne protikorozijske premaze, ali pa postopek vročega cinkanja pri naših poslovnih partnerjih.

Vsak projekt se začne z idejno skico naročnika, ki je podlaga za interni statični izračun, pred vsakim začetkom proizvodnje. Pri izdelavi se upoštevajo vsi parametri, ki so potrebni za dosego ustreznega nivoja kakovosti. Uporabljajo se le materiali, ki imajo vse potrebne Ateste, izdelavo pa opravijo delavci z dolgoletno prakso in potrjenimi Atesti varjenja.

Ob naročilu dobi vsak kupec risbo točkovnih temeljev in armaturni načrt za njihovo izdelavo. Na izdelane temelje se montažna kovinska konstrukcija privijači.